Terms and Conditions

Công nghệ bảo mật trên cloakingskull.com

Chúng tôi ( cloakingskull.com hoặc CloakingSkull ) có sử dụng công nghệ bảo mật SSL trên đường truyền nhằm bảo đảm thông tin truyền qua lại giữa trình duyệt của bạn và server không bị nghe lén. Nhưng cũng với các rủi ro khác trên mạng, sự cố gắng của chúng tôi sẽ là tốt nhất nhưng vẫn có rủi ro.

Chúng tôi sử dụng công nghệ bảo mật mật khẩu, mật khẩu trên cloakingskull.com không thể được giải ngược. Thậm chí chúng tôi cũng không biết mật khẩu của bạn là gì.

Cam kết bảo mật

Mọi thông tin mà bạn tạo trên cloakingskull.com là thuộc về bạn. Chúng tôi tuyệt đối không mua bán hoặc tạo điều kiện cho việc rò rỉ dữ liệu.

Nhân viên của cloakingskull.com cũng không được xem các thông tin mà bạn tạo trừ khi bạn yêu cầu được trợ giúp. Ban trợ giúp của chúng tôi chỉ xem các thông tin mà bạn cần hỗ trợ và họ đều phải ký biên bản giữ bí mật cho khách hàng. Bao gồm không bàn luận, chia sẻ, chụp ảnh màn hình hay các hình thức chia sẻ khác.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho nhà cầm quyền khi có yêu cầu

Xin lưu ý: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho nhà cầm quyền khi có yêu cầu của họ bằng văn bản. Chúng tôi hoạt động đúng theo pháp luật của đất nước mà chúng tôi tham gia thị trường đó.

BACK
FBPX